ΑρχικηΣελιδα > Εισκσπηση > Μειώνοντας το Στίγμα
 
 

Συνέπειες του στίγματος

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση της σχιζοφρένειας είναι το στίγμα που συνοδεύει αυτήν τη διαταραχή. Το στίγμα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διακρίσεις που επιδεινώνουν άσκοπα τα προβλήματα των ατόμων με σχιζοφρένεια.  Τέτοιες διακρίσεις μειώνουν τον αριθμό των πόρων για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας, τη διαθεσιμότητα  χώρων στέγασης, τις ευκαιρίες για εργασία και κοινωνικές συναναστροφές, δημιουργώντας προβλήματα που στην συνέχεια αυξάνουν ακόμα περισσότερο το στίγμα που σχετίζεται με την ασθένεια. Το στίγμα που σχετίζεται με την σχιζοφρένεια, οδηγεί σε συχνές στρεβλές αναπαραστάσεις από τα ΜΜΕ, που με την σειρά τους βοηθούν στη διαιώνιση των αρνητικών στερεότυπων. Το στίγμα που συνοδεύει αυτόν που έχει σχιζοφρένεια μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην πορεία και την έκβαση της ασθένειας αυτής καθ’ αυτής. Εν τέλει το στίγμα εξ αιτίας της σχιζοφρένειας δεν επηρεάζει μόνο αυτούς που έχουν τη νόσο αλλά και τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους που τους φροντίζουν καθώς και  τους παρέχοντες φροντίδα υγείας.

Τι σημαίνει στίγμα εξ αιτίας της σχιζοφρένειας;
Ο γενικός πληθυσμός αλλά ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας έχουν την τάση να διατηρούν μια στερεότυπη εικόνα για όσους πάσχουν από σχιζοφρένεια. Αυτή η εικόνα συνήθως περιλαμβάνει κάποιες ή όλες από τις παρακάτω εσφαλμένες αντιλήψεις:

 • Κανείς δεν γιατρεύεται από την σχιζοφρένεια
 • Η σχιζοφρένεια είναι μια νόσος που δεν αντιμετωπίζεται
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι συνήθως βίαια και επικίνδυνα
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια ενδέχεται να μολύνουν τους άλλους με την τρέλα τους.
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι ράθυμα και αναξιόπιστα
 • Η σχιζοφρένεια είναι το αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης αδυναμίας της βούλησης και του χαρακτήρα ( το άτομο θα μπορούσε να το ξεπεράσει αν ήθελε)
 • Οτιδήποτε λένε τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι ανόητο
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια δεν μπορούν να αναφέρουν βάσιμες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας ή τις καταστάσεις που τους συμβαίνουν
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι παντελώς ανίκανα  να πάρουν λογικές αποφάσεις για τη ζωή τους (π.χ που να μείνουν)
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια είναι απρόβλεπτα
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια δεν είναι ικανά για δουλειά
 • Τα άτομα με σχιζοφρένεια σταδιακά χειροτερεύουν κατά την διάρκεια της ζωής τους
 • Για την σχιζοφρένεια  υπεύθυνοι είναι οι γονείς.

Τι μπορεί να γίνει για τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων;
Για να περιορισθεί το στίγμα και οι διακρίσεις που αφορούν την σχιζοφρένεια είναι αναγκαίο να 1) βελτιωθούν οι θεραπείες, 2) να αλλάξουν οι απόψεις των ανθρώπων μέσα από προγράμματα και εκπαιδευτικές εκστρατείες και 3) να αλλάξουν οι νόμοι και οι πολιτικές ρυθμίσεις για να περιορισθούν οι διακρίσεις και να αυξηθεί η νομική προστασία για τους ψυχικά ασθενείς. Κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορούν να φανούν χρήσιμες στον περιορισμό του στίγματος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια, αναφέρονται παρακάτω:

 • Βελτίωση και χρήση φαρμάκων που ελέγχουν τα συμπτώματα  ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τις παρενέργειες.
 • Έναρξη κοινοτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την μεταστροφή των  απόψεων.
 • Εκπαίδευση κατά του στίγματος στα προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς και τους παρέχοντες φροντίδα υγείας.
 • Βελτίωση της ψυχοεκπαίδευσης των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να ζουν με την ασθένεια.
 • Ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των ασθενών και των οικογενειών τους στις διαδικασίες αναγνώρισης των διακρίσεων.
 • Ενίσχυση κοινωνικών και νομικών ενεργειών για τον περιορισμό των διακρίσεων.

_______________________
Return to the top of the article