ΑρχικηΣελιδα > Εισκσπηση > Επανένταξη
 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές στις στρατηγικές αποκατάστασης των ψυχιατρικών ασθενών. Ενώ στο παρελθόν η προτεραιότητα ήταν να επιστρέψει το άτομο στη δουλειά του, τώρα είναι φανερό ότι υπάρχουν και άλλοι εξίσου σημαντικοί στόχοι της διαδικασίας αποκατάστασης.

Οι άμεσοι στόχοι της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι:

  • Η μείωση των συμπτωμάτων του ασθενούς μέσα από φαρμακευτικές, ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
  • η μείωση των σωματικών και συμπεριφορικών παρενεργειών της νόσου
  • η βελτίωση της κοινωνικής ικανότητας του ατόμου,η αύξηση της οικογενειακής και κοινωνικής στήριξης για θέματα επαγγελματικά, στέγασης και κοινωνικοποίησης.

_______________________
Return to the top of the article