ΑρχικηΣελιδα > Εισκσπηση > ΤοΣτερεότυποτηςΒίας
 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με ψυχική ασθένεια δεν κάνουν βίαιες πράξεις και γενικότερα τα άτομα με ψυχική ασθένεια  δεν είναι περισσότερο επικίνδυνα αν συγκριθούν με τον υγιή πληθυσμό.  Τα άτομα με σχιζοφρένεια εμφανίζουν ελαφρά αυξημένους δείκτες εγκλημάτων βίας αλλά ακόμα και για αυτές τις πράξεις, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορούν ως επί το πλείστον άτομα που είτε δεν παίρνουν καθόλου φαρμακευτική αγωγή είτε την παίρνουν ελλιπώς.

Διορθώνοντας τις Λανθασμένες Απόψεις

  1. Η θεραπεία μειώνει δραματικά τον κίνδυνο διάπραξης βίαιων πράξεων. Τα άτομα που δεν αντιμετωπίζονται θεραπευτικά έχουν αυξημένο κίνδυνο να διαπράξουν βίαιες πράξεις.
  2. Η βία δεν προέρχεται κατ’ ανάγκη από τη σχιζοφρένεια, αλλά από ένα συνδυασμό διαταραχών.
  3. Η συμμετοχή όσων πάσχουν από σχιζοφρένεια στο συνολικό δείκτη εγκληματικότητας είναι σχετικά μικρή.
  4. Η βία που συνδέεται με τα άτομα με σχιζοφρένεια κατευθύνεται συνήθως στα μέλη των οικογενειών τους.
  5. Τα άτομα με σχιζοφρένεια δεν αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά.
  6. Ο κίνδυνος για βίαιες πράξεις στα άτομα με σχιζοφρένεια  εμφανίζεται πολύ σχετικός με αυτόν που παρατηρείται στον υγιή πληθυσμό όταν γίνεται κατάχρηση ουσιών.
  7. Ο κίνδυνος διάπραξης σεξουαλικών παραβάσεων από την μεριά των ατόμων με σχιζοφρένεια είναι μικρός.
  8. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με σχιζοφρένεια αναμένεται να διαπράξει κάποια βίαιη πράξη.

_______________________
Return to the top of the article